Taikymo sritys

 Termovizija plačiai taikoma: energetikoje, pastatų tikrinimui, šilumos ūkyje, mechanikoje, technologinių procesų ir kokybės tikrinimui,   elektronikoje, medicinoje ir veterinarijoje, aviacijoje, karyboje ir moksliniuose tyrimuose.

Galime paminėti tris pagrindinius dalykus, kodėl termovizijos nauda yra neginčijama.

Pirma, tai bekontaktis matavimas, kitaip sakant, per atstumą. Ši galimybė suteikia daug privalumų. Pavyzdžiui, vartotojas gali laikytis saugaus atstumo nuo elektros įrenginių ar komponentų, kuriais teka srovė, taip pat nuo įvairių besisukančių mechanizmų. Galima atlikti matavimus tų objektų, kuriuos sunku pasiekti.

Kitas privalumas - visiškai nedaroma įtaka matuojamam paviršiui.

Antra, dvidimensiniai matavimai. Galima matuoti kelis ar keliasdešimt taškų, juos lyginti tarpusavyje, daryti temperatūrinius pjūvius (1 pav.), matuoti pasirinktų plotų vidutines temperatūras, išskirti tik dominantį temperatūros intervalą.

Turėdami termogramą, galima tiksliai nustatyti problemos vietą arba vietas, kurios mus domina. Pavyzdžiui, elektros spintoje yra daug kontaktų ir komponentų. Termovizoriumi per kelias sekundes rasime problemines vietas. Tada belieka termovizoriumi nustatyti tų vietų problemos židinius.

2 

1 pav. Termograma su temperatūriniu pjūviu.

Trečia, realaus laiko matavimai. Procesų temperatūrų pokyčius galima fiksuoti realiu laiku. Pramonei skirti termovizoriai geba skenuoti 50 Hz dažniu.

 

Termovizijos taikymas ir gaunama nauda

 

Termovizija taikoma beveik visose pramonės šakose. Atliekant termovizinį tyrimą galima pamatyti visus pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus (2 pav.), įvertinti bendrą šiluminį režimą, kiekybiškai įvertinti atskirų zonų šilumos nuostolius, aptikti statybos defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas vertinant ugniai atsparių (3 pav.), šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.

2    3     

2 pav. Namo fasadas.                             3 pav. Katilo apmūrinimas.

 

Elektros tiekimo sistemose termoviziniu tyrimu pagal įkaitimus nustatomi galimi sutrikimai elektros grandinėse: blogi kontaktai ar jungiančiųjų dalių korozija (4, 5 pav.), galios grandinės, komutavimo aparatai, srovės transformatoriai, rinklės, 0,4 kV galios kabelių įšilimo būklės įvertinimas.

5 4

4 pav. Blogas kontaktas.                                     5 pav. Blogas užspaudimas.

 

Taip pat atliekamas stambių energetikos įrenginių: transformatorių, skyriklių, alyvinių ir oro jungtuvų, iškroviklių ir įtampos ribotuvų, komutacinės ir valdymo aparatūros, tyrimas.

Kintamosios ir nuolatinės srovės varikliuose kontroliuojamas atsakingų mechanizmų įšilimas: guolių (6 pav.), ventiliacinių kanalų pralaidumas. Jei apvijose tarp vijų yra trumpas jungimas- bus matomi lokaliniai įšilimo židiniai (7 pav.).

6 7

6 pav. Lokalinis įšilimas.                                      7 pav. Įkaitę guoliai.

 

Alyvinių srovės transformatorių tikrinama apvijų vidinė izoliacija (porcelianinio gaubto paviršiaus įšilimo temperatūra, neturi būti lokalinių įšilimų), vidiniai ir išoriniai jungikliai, srovės transformatorių įvadai.

Tikrinant jungtuvus, skyriklius ir skirtuvus, atsižvelgiama į kontaktines jungtis, šynų prijungimą bei įvadų įšilimą.

Termoviziniu tyrimu vertinant mechaninių įrenginių būklę, tikrinama pavarų, velenų, guolių (8 pav.), skriemulių, konvejerių diržų temperatūros (9 pav.) padidėjimo vietos

8 

8 pav. Kaista konvejerio guoliai.                          9 pav. Trinasi konvejerio diržas.

 

Technologiniuose procesuose, kur reikia kontroliuoti tolygų temperatūrų pasiskirstymą, termovizija yra nepamainomas būdas tai padaryti.

Matome, kad termoviziniu tyrimu galima greitai pamatyti problemines vietas (kokybinė analizė) ir įvertinti esančios anomalijos svarbą matuojant temperatūrą (kiekybinė analizė). Tai sumažina tikimybę, kad kas nors bus praleista. Taip taupomas aptarnaujančio personalo laikas.

Žinant problemines vietas ir jų svarbą, galima planuoti remontų eigą, tikslingai suplanuoti reikalingas aptarnavimui lėšas ir sumažinti įtaką gamybai.